English to Vietnamese Meaning of turn - xoay


Turn :
xoay

xoay, lượt, xúc xắc, chồi cây, chi nhánh, câu chuyện, thay đổi, thay thế, công tắc điện, sự thay đổi, khuynh hướng, quay, bẻ cong, xu hướng, làm sai, Vòng xoay, đường xoắn ốc, sự quay tròn, gió, thời gian, ban ngày, ở bờ biển, bờ biển, điểm gặp nhau, bước ngoặt, lưu vực sông, khủng hoảng, điểm, lệch, điều khoản, tròn, mục, sân khấu, giai đoạn, dàn quân, thế hệ, thể loại, Phong cách, tập quán, chấp hành, thực hành, tật riêng, tâm trạng, thành kiến, khả năng, nghiêng mình, dịp, mục đích, trường hợp, giọng, hành vi nguy hiểm, chế độ, hình thức, sự uốn éo, vặn, xoắn, bông vụ, nơi hẻo lánh, đường cong, góc, băng qua, giao lộ

xoay, khuynh hướng, quay sang chiều khác, thay đổi ý kiến, lớn lên, ngã, được, đi, gió, bẻ cong, trở về, quay, xoay quanh, nhìn về hướng khác, bánh xe, đi vòng quanh, thay đổi, hủy bỏ, biến hình, xoắn, sự vặn vẹo, trả lại, quay lại, chuyển khoản, Luân phiên, đổi chác, phân ra, đi lạc, tuyệt đối, quanh co, giải thích sai lầm, đối mặt, trước mặt, nhìn, xây dựng, hình thức, bao gồm, cấu tạo, tính chua cay, chua, bộ, làm cho chín, trở nên, kết thúc trong, đặt, giảm, từ chối, cá nước ngọt, cong, trạng thái nghiêng, lưng tôm, uể oải, cây cung, chứng minh, cuộn, sự thay đổi, dịch, thông dịch, dịch ra bản văn, thành lập, đưa vào, địa điểm, chạy, lái xe, chì, hạnh kiểm, hành động, gởi, địa chỉ nhà, công văn, mau lẹ, chuyển giao, đình công, biểu thị, làm chìm, uốn cong, đi theo đường tà, lá quấn lại, sự uốn éo, tham gia, chú ý, chú thích, để ý, quan sát, ứng dụng, sử dụng, gắng sức, đặt vào, phân chia, loạng choạng, khác nhau, doanh số

xoayquayquaylượt
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of turn in English
Noun(1) a circular segment of a curve(2) the act of changing or reversing the direction of the course(3) (game(4) an unforeseen development(5) a movement in a new direction(6) the act of turning away or in the opposite direction(7) turning or twisting around (in place(8) a time period for working (after which you will be relieved by someone else(9) (sports(10) a short performance that is part of a longer program(11) a favor for someone(12) taking a short walk out and back
Verb(1) change orientation or direction, also in the abstract sense(2) undergo a transformation or a change of position or action(3) undergo a change or development(4) cause to move around or rotate(5) change to the contrary(6) pass to the other side of(7) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(8) let (something(9) move around an axis or a center(10) cause to move around a center so as to show another side of(11) to send or let go(12) to break and turn over earth especially with a plow(13) shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel(14) change color(15) twist suddenly so as to sprain(16) cause to change or turn into something different;assume new characteristics
Examples of turn in English
(1) turn the oven to 200Ôö¼Ôûæ(2) With summer now a memory, and the leaves beginning to turn , its time to prepare to put your boat away for the winter.(3) The engine stirred after the third turn of the key, emitting the guttural gurgle of a badly tuned rally car.(4) In 1993, at the age of 81, Gunnar made himself a wood lathe specifically to turn spheres.(5) they were asked to turn their cards face down(6) it gave me quite a turn!(7) When it got to this point in the game, this was the only time John could go out and turn everything loose.(8) To many in Scotland, Smith is just a comic turn and it's often taken outsiders to recognise her ability to do more than just drop one-liners.(9) she had a nasty turn in the middle of the night(10) However, around the turn of the 15th century, the practice began of having a small chorus sing polyphonically.(11) Industry observers say that the sudden turn of events in the industry has to be assimilated with a note of caution.(12) Do up all buttons, snaps, zippers, etc. before washing and turn the garment inside out.(13) Events in the office continue to take a turn for the surreal.(14) Michael J Fox does a good turn as the voice of Milo, and James Garner's Rourke is evil enough to be engaging.(15) Not wanting to be embarrassed, I shot a 47 on the front nine and really bore down after the turn .(16) They were still active in Central Otago after the turn of the century.
Related Phrases of turn
(1) turn on ::
bật
(2) turn right ::
rẽ phải
(3) in turn ::
lần lượt
(4) turn left ::
rẽ trái
(5) turn over ::
doanh số
Synonyms
Noun
1. rotation ::
Vòng xoay
2. change of direction ::
thay đổi hướng
3. bend ::
bẻ cong
4. opportunity ::
cơ hội
5. service ::
dịch vụ
6. bout ::
lượt
7. twist ::
xoắn
8. play ::
chơi
9. spell ::
Đánh vần
10. turn of events ::
lần lượt các sự kiện
11. bit ::
chút
12. turning ::
quay
13. crook ::
cái móc
14. good turn ::
xoay tốt
Verb
16. change direction ::
chuyển hướng
17. bend ::
bẻ cong
18. aim at ::
nhằm mục đích
19. sprain ::
sự trẹo xương
20. become ::
trở nên
21. convert ::
đổi
22. reach ::
chạm tới
23. take up ::
nhặt lên
24. move on to ::
chuyển sang
25. move around ::
di chuyển xung quanh
26. release ::
giải phóng
27. plow ::
cái cày
28. reverse ::
đảo ngược
29. call on ::
đến thăm
30. turn over ::
doanh số
31. ferment ::
lên men
32. wrench ::
cái mỏ lết
33. grow ::
lớn lên
Different Forms
turn, turned, turns
Word Example from TV Shows
Turn around,
put your arms out like this.

Turn around, put your arms out like this.

Breaking Bad Season 5, Episode 16

Turn around.

Turn around.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

Turn away,
and then turn back into it.

Turn away, and then TURN back into it.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

And you'll never turn your back
on your family again.

And you'll never TURN your back on your family again.

Game of Thrones Season 4, Episode 6

Well, turn it off.

Well, TURN it off.

Money Heist Season 1, Episode 1

English to Vietnamese Dictionary: turn

Meaning and definitions of turn, translation in Vietnamese language for turn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of turn in Vietnamese and in English language.

Tags for the entry 'turn'

What turn means in Vietnamese, turn meaning in Vietnamese, turn definition, examples and pronunciation of turn in Vietnamese language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History